Meest gestelde vragen over Zo aan Huis - Nanny service

1. De nanny dient maximaal zes weken doorbetaald te worden bij ziekte. Dienen de zes weken aansluitend te zijn?

Nee. Als de nanny binnen vier weken weer ziek wordt dan worden deze ziektedagen bij de vorige ziektedagen opgeteld tot het maximum van zes weken. Na vier weken geldt het maximum van zes weken weer opnieuw.


2. Mag de overeenkomst tijdens de ziekte van de nanny worden opgezegd door de ouder?

Nee dat mag niet. Er mag pas opgezegd worden als de nanny weer beter is. De opzegtermijn geldt vanaf datum van opzegging.


3. Heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag over de uren die de nanny ziek is?

Nee, er bestaat geen recht op kinderopvang tijdens ziekte van de nanny.


4. Mag 2 dagen wachtgeld?

Ja, dat moet wel schriftelijk worden vastgelegd door zowel ouder als nanny. 
Zo aan Huis hanteert geen wachtgeldregeling.


5. Hoeveel vakantiedagen heeft een nanny per jaar?

De nanny heeft recht op 4 weken vakantie bij een fulltime overeenkomst.


6. Dient de ouder de nanny deze vier weken (naar rato) door te betalen?

Ja.


7. Heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag over de vier weken vakantie van de nanny?
Nee, er bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag over de vier weken vakantie.


8. Mag de nanny vakantiedagen die ze niet opneemt meenemen naar het volgende jaar?

Ja. De nanny mag alle niet opgenomen vakantiedagen van het jaar, een half jaar meenemen. Vakantiedagen worden per kalenderjaar opgebouwd. Alle niet opgenomen dagen dienen in het nieuwe jaar voor 1 juli opgenomen te worden.


9. Mag de nanny ervoor kiezen om vakantiedagen te laten uitbetalen?

Nee. De minimum wettelijk gestelde vakantiedagen zijn om rust te nemen en mogen niet uitbetaald worden.

10. Mag de nanny besluiten, samen met de vraagouder, om vakantiedagen niet door te betalen?

Ja/nee. De nanny mag daar te allen tijde op terugkomen waardoor er alsnog uitbetaald dient te worden.

11. Heeft de nanny recht op 8% vakantiegeld?
Ja. Zo aan Huis verdisconteert de 8% vakantiegeld in de uurprijs.

Bel mij terug

x