Kwaliteit en persoonlijke aandacht

Wij hanteren strenge eisen als het om de kwaliteit van onze gastouders gaat. Dat begint bij de selectieprocedure. Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn. De gastouder moet in het bezit zijn van een diploma MBO-2 Helpende zorg (en Welzijn), een geldig Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis en een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook zijn alle huisgenoten van boven de 18 jaar in het bezit van een VOG. Ook zij worden maandelijks gescreend door de overheid. Daarnaast selecteren we op ervaring en kennis op het gebied van veiligheid, hygiëne en pedagogiek. Voor uw kind van start gaat, voeren wij ook een controle uit in het huis van de gastouder om een veilige en gezonde opvangsituatie te kunnen waarborgen.

Onze gastouders krijgen regelmatig bijscholing en trainingen zodat uw kind verzekerd is van de zorg die het verdient.

Helpende hand bij opvoeding

Een Zo aan Huis gastouder werkt nauw samen met u als ouder en zal in uw lijn de zorg dragen tijdens de opvang van uw kind(eren). Een gastouder heeft altijd een professionele instelling. De gastouder waakt over de veiligheid van uw kind en rapporteert regelmatig hoe het zich ontwikkelt. Hier leest u het pedagogisch beleidsplan van de gastouderopvang. Onze gastouders steunen en stimuleren de kinderen in hun sociale ontwikkeling door spel- en leeractiviteiten in te zetten die passen bij hun leeftijd. En natuurlijk leren de kinderen ook veel door met elkaar te spelen! Komt de gastouder onverhoopt toch een keer voor een (pedagogische) uitdaging te staan, dan kan ze de hulp inroepen van onze orthopedagoog. Die helpt de gastouder, maar als dat nodig is ook ouders, met pedagogisch advies.

Bel mij terug

x